alex andropoulos

De Bierumer School een museum voor hedendaagse kunst. Ruimte voor werkelijk vrij en onafhankelijk denken en waarneming, voor contemplatie, voor kunst die beantwoordt aan de werkelijkheid van de aardse elementen, de felheid van vuur, de harde compactheid van de aarde, de deinende spiegel van het water, gereinigd van zeepokken en zeewier, van dagelijks over ons heen gestorte fantasieloze kindertaal van de massamedia, van door commercie en politiek gemarkeerde vrijheden, monetaire romantiek, prefab opinies en andere beperkingen. Voor een kunst voorbij aan behaagzieke uitingen van kunstenaars die produceren voor de latrine. Ruimte voor een kunst die vragen stelt die niet altijd uit zijn op een antwoord, voor het niet direct benoembare voor inwendig en stil, sprakeloos 'buitentalig', zelf zien en denken, weten dat het beeld niet altijd de mantel van het woord is, maar in staat is te komen tot dieper inzicht en kennis. Ruimte voor experiment, voor ontwikkeling van vernieuwende concepten, een chronisch opgewekte kijk op de horizon, tegelijk aandacht voor het bewoonbaar maken van het hier en nu en het verleden. 'Es gibt so viele Morgenrote', die noch nicht geleuchtet haben'. [Niestzsche] De Bierumer School; een open en actief huis voor installaties, kunst aan de wand, audio, film, lezingen en workshops. Speciale aandacht ook voor het tonen van, door kunstenaars/curatoren ingerichte museale vrij in de ruimte staande kasten,de Kabinetten.

The Bierumer School a museum of contemporary art. Space for truly free and independent thinking and perception, for contemplation, for art that responds to the reality of the earthly elements, the brilliance of fire, the hard compactness of the earth, the dying mirror of the water, free from sea pox and seaweed, children-like language from massmedia and daily deprivation of thinking, free from commercial and politically marked freedoms, monetary romance, prefab opinions and other restrictions for an art beyond just comfortable, coquettish expressions, free from artists of all kind producing for the latrine only. Space for an art that asks questions and is not always focused on an answer, quietly, speechless, to see and think for yourself and to know that the image is not always the mantle of the word but is capable to come to a deeper knowledge and understanding. Creating space for experiment, the development of innovative concepts, a chronically-cheerfull high spirited view on the horizon, for the here and now, at the same time to re-enact the past, making history inhabitable again. 'Es gibt so viele Morgenrote, die noch nicht geleuchtet haben' [Niestzsche] The Bierumer School; an open and active house for installations, audio, film, lectures and workshops. Special attention is also given to the Cabinets, made by individual artists/curators.

          alex andropoulos


          anna ehmen and julija paškeviciute