De Bierumer School
museum voor hedendaagse kunst


R R river river rrrrr r r r r r r r r r eems emsR


Onder de werktitel r (de r van rivier) werken Jan Pieter van den Bos, Manja Kindt en Paula Biemans aan een interdisciplinair project met als uitgangspunt de Eems. Alle drie beeldend kunstenaars wonen en werken in Bierum aan de Eemsmond. De monding van de rivier, haar oevers en het land er om heen is het gebied waarin zij werken. Trekkend door het land en over het water worden er vondsten gedaan, getekend, gefilmd, gefotografeerd, notities gemaakt over de dijken, het slib, verloren en gewonnen land, de mensen, de dieren, de Eemscultuur. Er vinden aan Nederlandse en Duitse zijden van de Eems performances plaats, acties, markeringen achtergelaten en presentaties gehouden tijdens hun trektocht. Zij weten zelf nog niet waar dit project toe gaat leiden, behalve dat het minimaal 3 jaar gaat duren. Als de dijkverzwaring aan Nederlandse zijde klaar is, komt er een grote presentatie van r . Voor het zover is, zal in de Bierumer School een voortdurend veranderd archief te zien zijn; als een projectcentrum.